top of page
Visual_Zoom-Background_lightbulb_edited.

MONITORING ZAŘÍZENÍ STÁTNÍ SPRÁVY

Moderní eGovernment více než zjednodušuje některé postupy - skládá se z ambiciózních cílů mnoha zúčastněných stran a mnoha právních rámcových podmínek. Monitorování IT ve státní správě nabízí řadu možností a je velice užitečným doplňkem, tak zvaně třešničkou na dortu. Jde o nezbytnou součást fungující státní správy pro občany ve 20. letech 20. století. PRTG udržuje monitorování eGovermmentu jednoduše, srozumitelně a výkonně.

Expertní panel
EGOVERNMENT

Termín  eGovernment  popisuje využití technických zdrojů k poskytování veřejných služeb občanům v regionu nebo v celé zemi. V zásadě to zahrnuje všechny vzájemné vztahy: Skládá se z digitálních interakcí mezi občany a vládou, mezi ústřední vládou a vládními agenturami nebo regionálními institucemi, mezi vládou a jejími občany, mezi vládou a jejími zaměstnanci a nakonec mezi vládou a podniky.

HLAVNÍ PROBLÉMY PŘI MONITOROVÁNÍ IT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ
MNOHO DISTRIBUOVANÝCH LOKACÍ

Ať už jde o pobočku veřejného orgánu, místní úřad v krajském obvodu, nebo několik veřejných datových center, téměř všechna IT oddělení veřejných institucí stojí před úkolem spravovat a udržovat distribuované lokace. Jedním z přístupů je model, kdy v každé lokaci jsou satelity (nezaměňovat se senzory, které musí být nainstalované na každém monitorovaném zařízení). Satelity shromažďují monitorované  data z lokací a odesílají je v zašifrované podobě centrální instanci, která je odpovědná za úplné vyhodnocení a uložení dat . To udržuje nízké náklady a zvládnutelné výdaje na provoz a údržbu a současně je centrálně monitorováno celé IT.

HETEROGENNÍ IT OBLASTI

Integrace poboček, existujících struktur, hardwaru a softwaru, virtualizace : sítě veřejných institucí jsou různorodé. Zařízení a aplikace nabízejí své vlastní monitorovací nástroje. Přestože nám poskytují určitý přehled, přispívají jen málo k přehledu o celém IT. To vyžaduje univerzální řešení, která mohou monitorovat zařízení a aplikace nezávisle na výrobcích a integrovat speciální řešení do celkového procesu monitorování. Rozhodujícími faktory zde jsou na jedné straně standardizace řešení s cílem udržet nízké náklady a na druhé straně flexibilita připojení stávajících speciálních řešení prostřednictvím vhodných rozhraní.

CITLIVÁ DATA

Orgány a veřejné instituce spravují citlivá data svých občanů. Spolu s veřejnými službami zajišťují místní orgány dodávky vody, elektřiny a plynu. Místní hasičské a policejní oddělení musí být vždy připraveno k akci. To vše lze implementovat pouze se spolehlivým a bezpečným IT prostředím. Brány firewall, antivirové programy a zálohovací systémy jsou standardní stavební kameny integrovaného bezpečnostního konceptu. Je však třeba zajistit, aby tyto systémy fungovaly také spolehlivě. Funguje zálohování? Funguje firewall? Je antivirový program aktuální? Komplexní monitorovací řešení může zahrnovat všechny tyto faktory do procesu monitorování.

Pohled na prostředí PRTG 3
MNOHO LOKACÍ, ŽÁDNÉ STAROSTI

Flexibilita umístění musí být hlavní prioritou při monitorování IT, vzhledem k rozmanitosti hardwaru a softwaru. Je třeba řešit, monitorovat a spravovat širokou škálu různých produktů. Rozhraní PRTG API a vlastní senzory umožňují snadnou integraci řešení a komponent jednotlivých serverů do centrálního monitorovacího řešení, přičemž řešení díky vysoké úrovni standardizace udržuje nízké náklady.

VČASNÉ UPOZORNĚNÍ

Nastavení a funkčnost přenosu, analýzy, ukládání a publikování v IT státní správy je téměř totožné s klasickou IT sítí, kterou byste viděli ve společnosti. Uživatelé PRTG mohou definovat prahové hodnoty pro spuštění upozornění před výpadky. Můžete se rozhodnout, jak přijímat taková oznámení: například prostřednictvím e-mailu, oznámení push nebo prostřednictvím SMS. Funkce oznámení má pro správce velkou hodnotu, protože okamžitě vidí, kde je problém.

Pohled na prostředí PRTG 4
Pohled na prostředí PRTG
OCHRANA A BEZPEČNOST DAT

Nezapomeňme na otázku zabezpečení. PRTG monitoruje všechny typy bezpečnostních nástrojů, od firewallů přes antivirové skenery až po záložní systémy. Přidává velmi vysokou úroveň zabezpečení odhalením neobvyklé aktivity, která by mohla být známkou útoku malwaru. PRTG dělá svou práci 24/7 bez poruch a zajišťuje, že všechny veřejné operace běží hladce a že jsou chráněna všechna data.

USNADNĚNÍ ROZHODOVÁNÍ

Jak již bylo uvedeno výše: Náklady a licence jsou často silným argumentem pro, nebo proti softwarovému řešení ve veřejném sektoru. Každá licence PRTG zahrnuje veškerou funkcionalitu - bez jakýchkoli modulů nebo doplňků. Díky tomu je udělování licencí transparentní a veřejným činitelům pomáhá usnadňovat rozhodování o nákupu. PRTG přichází ve dvou různých licenčních modelech, buď jako trvalá licence, nebo jako předplatný model. Modely jsou snadno škálovatelné s rostoucími požadavky.

Pohled na prostředí PRTG 2
bottom of page