top of page
Visual_Zoom-Background_lightbulb_edited.

MONITORING ZAŘÍZENÍ VE FINANČNÍ SFÉŘE

Moderní eGovernment více než zjednodušuje některé postupy - skládá se z ambiciózních cílů mnoha zúčastněných stran a mnoha právních rámcových podmínek. Monitorování IT ve státní správě nabízí řadu možností a je velice užitečným doplňkem, tak zvaně třešničkou na dortu. Jde o nezbytnou součást fungující státní správy pro občany ve 20. letech 20. století. PRTG udržuje monitorování eGovermmentu jednoduše, srozumitelně a výkonně.

Mince
DIGITALIZACE FINANČNÍHO SEKTORU

Rychlá digitalizace finančních služeb a systémů přinesla obrovské změny: retailové banky se přesunuly do online prostředí, transakce se zpracovávají elektronicky a zákazníci mají přístup k více funkcím než kdykoli předtím, aniž by museli opustit svůj domov. Tato změna také znamená, že IT ve finančním prostředí se stalo rozmanitější, protože pracuje na splnění moderních požadavků a předpisů. Starší systémové rozhraní s modernějšími systémy a aplikacemi, cloudové služby poskytující důležité funkce a sítě skládající se z hardwaru a protokolů od mnoha různých dodavatelů. To vše otevřelo infrastrukturu dalším bezpečnostním rizikům a potenciálním hrozbám selhání při transformaci hlavních systémů. Problémem samozřejmě je, jak tyto heterogenní infrastruktury spravovat.

HLAVNÍ PROBLÉMY V RÁMCI FINANČNÍ IT INFRASTRUKTURY:
BEZPEČNOST
 

Pro finanční instituce zůstává bezpečnost nejvyšší prioritou a hlavním problémem. S přechodem do online prostředí existuje více způsobů, jak mohou být systémy ohroženy. Napadené bankovní účty a účetní systémy, manipulace s bankomaty a malware jsou jen některými z rizik. IT profesionálové v těchto prostředích musí zajistit, aby všechny externí sítě a dokonce i interní sítě využívaly nejnovější bezpečnostní technologie a aby byly co nejbezpečnější. Fyzické zabezpečení je samozřejmě stále důležité a zahrnuje aspekty, jako je kontrola přístupu do zařízení a CCTV kamery.

NEDOSTATEČNÝ PŘEHLED

Získání smysluplného přehledu o celém finančním IT je obtížné ze dvou důvodů:
 

  • V prostředí existují systémy a hardware od různých dodavatelů. Tito poskytují stavy a data prostřednictvím svých vlastních grafických přehledů, nebo IT profesionálové používají několik dalších nástrojů ke správě různých aspektů sítě a infrastruktury.

  • Mnoho finančních institucí působí na mnoha místech, což znamená, že IT sítě jsou vzdáleny a často samostatně spravovány.  

STABILITA SYSTÉMU

V případě mnoha průmyslových odvětví, zejména finančního, znamenají výpadky IT peníze. Systémy, které jsou nefunkční, mohou mít za následek ztrátu důvěry zákazníků, pomalý webový server znamená ztrátu potenciálních klientů a ztráta dat může mít vážné následky.

Se složitostí moderního finančního prostředí existuje spousta proměnlivých částí, které mohou způsobit potencionální problémy při monitorování. IT profesionálové potřebují zajistit vysokou úroveň provozuschopnosti, aby se nepřerušil finanční tok. 

pohled na PRTG prostředí 1
VÍCEÚROVŇOVÉ ZABEZPEČENÍ
 

PRTG vám může pomoci monitorovat zabezpečení vaší infrastruktury na třech úrovních:
 

  • Monitorování konvenčních bezpečnostních nástrojů : zajistěte, aby definice virů byla aktuální, aby brány firewall fungovaly správně atd.

  • Detekce neobvyklé aktivity : PRTG může vyhledávat známky potenciálního útoku, například malwaru.

  • Monitorování fyzických bezpečnostních zařízení jako jsou CCTV kamery, klíčové systémy, požární hlásiče, atd..

MONITORING DISTRIBUOVANÝCH SÍTÍ
 

PRTG Network Monitor má funkci vzdálené sondy, která je vynikající pro monitorování více míst, včetně menších webů. Namísto implementace nákladných a složitých instalací na každém místě lze data z poboček, nebo bankomatů lokálně zaznamenávat vzdálenými sondami a odesílat do centrální instalace, kde jsou uložena, analyzována a vizualizována. Každá licence PRTG umožňuje neomezené použití vzdálených sond. PRTG také nabízí licence pro větší prostředí. Paessler PRTG Enterprise Monitor se přizpůsobuje vaší síti a poskytuje centralizované, na službách založené dashboardy a reporty prostřednictvím ITOps Board . 

pohled na PRTG prostředí 4
pohled na PRTG prostředí 2
INTEGROVANÝ PŘÍSTUP
 

Infrastruktura finančních institucí je tvořena různými systémy a hardwarem. Monitorovací řešení musí být schopné toto vše co nejsnadněji integrovat do konceptu centrálního monitorování. PRTG podporuje standardní IT komponenty ihned po vybalení z krabice, s podporou všech hlavních protokolů. Pro ještě větší flexibilitu lze pomocí dokumentovaného API snadno integrovat téměř cokoli.

VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM
 

Můžete definovat prahové hodnoty, které vás upozorní, než dojde k výpadku. Vy rozhodujete, jak vaše týmy obdrží tato upozornění: e-mail, SMS, oznámení push nebo další. Můžete definovat úrovně eskalace a zajistit, aby správný tým získal správné informace ve správný čas, aby zabránil nebo vyřešil problém.

pohled na PRTG prostředí 3
bottom of page