Visual_Zoom-Background_lightbulb_edited.

MONITORING VZDĚLÁVÁNÍ

Kromě již klasického používání IT v administrativě nebo v e-mailové komunikaci, získávají na důležitosti rychlým tempem i další oblasti. Vzdělávací obsah je v dnešní době stále častěji nabízen prostřednictvím internetu. Součástí každodenního života se stala videa a další materiály, které jsou dnes používány k distribuci informací a využívají je nejen studenti.

TŘI HLAVNÍ PROBLÉMY PŘI MONITOROVÁNÍ SÍTÍ VE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH

education-header-13-one-third.jpg

V sektoru vzdělávání se používá mnoho různých IT řešení a většina z nich je často historická. Zřídkakdy je možné sladit několik různých řešení jednoduchým způsobem a vytvořit tak centrální přehled. Proto je důležité, aby kromě podpory běžných standardů, jako jsou SNMP, WMI, Flow a analýza sítí, byly k dispozici mechanismy, které umožňují rychlou a snadnou integraci „neznámých“ systémů.

Existují různé přístupy k monitorování jednotlivých částí sítě. Ve většině případů je vyžadována plná instalace softwaru pro každou část či lokaci, což je nákladné a časově náročné. Všechny systémy jsou poté sloučeny do jednoho systému tak, abyste získali úplný přehled o všech instalacích. To je časově náročné a nepohodlné pro správce systému, rovněž toto řešení monitorování není vhodné.

Mnoho vzdělávacích institucí již používá různé monitorovací systémy od jednotlivých výrobců, aby si zachovaly přehled o stávajících systémech. Z nákladových důvodů se často používají interní řešení, které vyvinuli studenti a jsou založené na projektech typu open-source. Pokud však tito studenti opustí instituci, znalosti se ztratí a řešení se stanou neovladatelnými. Kromě toho se často používá velké množství systémů, které byly nastaveny různými odděleními a pro různé oblasti použití. Tímto se stane udržení přehledu nemožné.

Kromě všech třech uvedených bodů, které jsou typické pro vzdělávací sektor, musí být samozřejmě splněny také všechny obecně platné požadavky na monitorovací řešení. Ty sahají od jednoduché ovladatelnosti přes rozumný poměr cena/výkon, až po komplexní mechanismy pro vyhodnocení monitorovacích dat. Spolehlivé upozornění v případě poruchy nebo poruchy centrální jednotky je také podstatnou součástí, která nesmí chybět.

JEDNOTNÉ MONITOROVÁNÍ S PRTG NETWORK MONITOR

Monitorovací řešení pro vzdělávací instituce musí splňovat standardní požadavky, jako 
je sada funkcí, použitelnost, poměr cena/výkon, licencování, implementace a servisní podporu.
V takovém případě byste měli věnovat pozornost také následujícím aspektům:

KONSOLIDACE

Sjednocení všech existujících, individuálních, monitorovacích řešení do jednoho produktu - PRTG Network Monitor. Centrální řešení, které vám umožní sledovat a varovat vás v případě problémů napříč více kanály.

VŠESTRANNOST

Díky řadě předdefinovaných senzorů pro HW i SW, integrovaných do PRTG a používání běžných protokolů, již není sledování různorodého prostředí problémem.

ADAPTABILITA

Naše takzvané vzdálené sondy shromažďují monitorovací data z jednotlivých lokací a efektivně je přenášejí na centrální server pomocí šifrování SSL. Bez ohledu na licenci lze použít neomezený počet těchto dálkových sond.

Zejména v oblasti vzdělávání existuje obvykle celá řada individuálních řešení vyvinutých s velkými náklady. To je pochopitelné, protože samostatně monitorují tato individuální řešení, pro které nejsou k dispozici žádné standardní nástroje. Aby se dosáhlo významného zlepšení, mělo by se uvažovat o jednotném monitorovacím řešení, které nevyžaduje složitou implementaci. Díky neustálému vývoji a používání běžných protokolů a vlastních senzorů, je PRTG Network Monitor monitorovacím řešením, na které se můžete v budoucnu spolehnout.
Výstřižek.PNG

PRTG: ideální pro monitoring IT prostředí v sektoru vzdělávání

Výstražný systém

Nastavení a funkčnost přenosu dat, ukládání, analýzy a publikování v technologiích pro výuku jsou stejné, jako v klasické IT síti. Uživatelé PRTG mohou definovat minimální hodnoty, na základě kterých mají být upozorněni, dříve než dojde k výpadku. Rozhodují, jak přijímat taková oznámení: například prostřednictvím e-mailu, SMS nebo push oznámení. Funkce oznámení má pro správce velkou hodnotu - okamžitě vidí, v čem je problém a zda byl problém zaznamenán odpovědnou osobou.

account_settings_notifications.png
map-data-center.png
Uživatelsky přizpůsobené  řídicí panely

S PRTG vytváříte mapy ve formátu HTML během několika minut pomocí drag & drop. PRTG spojuje dva světy v jednom pohledu: klasické IT a vzdělávací IT. Uživatelé mohou vytvářet uživatelsky přizpůsobené řídicí panely pomocí funkce Drag & Drop, pro vizualizaci všech technologických komponent, ve vzdělávacím systému. Řídicí panel může být vytvořen tak, aby zobrazoval poruchy, interference nebo výpadky, jakmile k nim dojde a nakonfigurován tak, aby informoval, nebo varoval odpovědné strany.

Jasné licencování, spravedlivé ceny

Každá licence PRTG zahrnuje celou funkcionalitu bez doplňků nebo modulů. Díky tomu je licencování jasné a pomáhá vypočítat návratnost investic. PRTG přichází ve dvou různých licenčních modelech: CAPEX na základě trvalé licence nebo OPEX na bázi předplatného, ​​oba s možností snadno škálovat vaše monitorování s rostoucími požadavky.

welcome-2.png