top of page
Visual_Zoom-Background_lightbulb_edited.

MONITORING ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Moderní nemocnice jsou vysoce digitalizovány a jádrem této digitalizace je dostupnost údajů o pacientech. Klasické IT systémy a ty zdravotnické musí spolupracovat a potřeba centralizovaného monitoringu je tedy na místě. S PRTG je tento proces jednoduché.

Před 15 lety se rentgenové snímky pacientů předávaly ručně a pacientům pak byly poskytovány kopie. Dnes jsou snímky zasílány přímo na monitory PC, nebo do tabletu lékaře. V dnešní době požadují lékaři rychlý přístup k údajům o pacientech, což mohou být rentgenové, MRT nebo ultrazvukové snímky, laboratorní nebo odborné výsledky, anamnéza pacienta, nebo podrobnosti o primární péči.

 

Všechna tato data jsou přenášena prostřednictvím systémové infrastruktury nemocnice:

NIS (Nemocniční informační systém) - kmenová data

LIS (Laboratorní informační systém) - laboratorní data

RIS (Radiologický informační systém) - radiologická data

Snímky generované ze zařízení (Rentgenové snímky, MRT, ultrazvuk nebo video-endoskopie) se ukládají pomocí technologie umožňující správu, ukládání (archivaci) a zobrazení obrazové dokumentace (PACS - Picture Archiving and Communication System). V dnešní době má většina nemocnic centrální komunikační server propojující tyto systémy dohromady, takže lékař má kdykoli přístup ke všem relevantním informacím o pacientech.

PROČ PRÁVĚ PRTG NETWORK MONITOR?

Všechna lékařská zařízení vyžadují pro komunikaci klasickou IT infrastrukturu, která se stará o přenos dat a jejíž hardware poskytuje prostředky pro systémovou síť. Tato infrastruktura zabezpečuje veškerou komunikaci v rámci nemocniční sítě a proto je potřeba mít ji pod trvalým dohledem.

Pouze když klasická IT infrastruktura může zaručit výkon a bezpečnost, plní svůj účel. Dostupnost zařízení, přenos dat a výkon aplikací musí být neustále sledovány. Monitorování sítě není nic nového a k dispozici je široká řada řešení. Ne všechna řešení však nabízí možnost integrace zdravotnických zařízení  do konceptu monitorování. A právě díky integraci sensorů DICOM, NIS a dalších je PRTG Network Monitor systém na správném místě.

Bezpečnost hraje velmi důležitou roli. Dnešní nemocniční IT infrastruktura již není izolovaná a je propojena s různými institucemi (zdravotní pojišťovny, lékaři, stavební technologie, správa atd.). To klade extrémně vysoká očekávání na brány firewall, antivirové programy a další systémy.

map-data-center.png

PŘÍVĚTIVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
 

PRTG spojuje dva světy v jednom pohledu: klasické IT a lékařské IT. Uživatelé mohou vytvářet uživatelsky přizpůsobené řídicí panely pomocí funkce Drag & Drop pro vizualizaci všech technologických komponent v nemocnici. Řídicí panel může být vytvořen tak, aby zobrazoval poruchy, interference nebo výpadky jakmile k nim dojde a může být nakonfigurován tak, aby informoval nebo varoval odpovědné zaměstnance.

MONITORING VÍCE SÍTÍ
 

Mnoho nemocnic má několik míst s oddělenými IT sítěmi a systémy. Použití bezplatné funkce vzdálených sond PRTG představuje jednoduchý a snadný způsob sledování více sítí pomocí jedné instalace (licence) PRTG. Další flexibilní funkcí v PRTG je vlastní senzor REST, který umožňuje správci snadnou integraci všech zařízení nabízejících REST API do PRTG. Takovými zařízeními mohou být chladničky, senzory pro monitorování teploty, kvality vzduchu nebo vlhkosti, stejně jako systémy pro zabezpečení prostor.

map-distributed-monitoring-2.webp
map-healthcare-1.jpg

RESTFULL API
 

Se senzory PRTG REST Custom je možné se připojit ke komunikačním serverům přes RESTful API. Pomocí DICOM lze do přehledu monitorování vložit obrazová data, rentgenová zařízení, MRT, ultrazvuk a video endoskopie. HL7 je nejběžnější protokol používaný k přenosu údajů o pacientovi a díky nativní funkci HL7 PRTG lze monitorovat rovněž systémy jako NIS, RIS a LIS.

VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM PRTG
 

Nastavení a funkčnost přenosu dat, ukládání, analýzy a publikování v lékařských technologiích je stejné  jako u klasické IT infrastruktury. Uživatelé PRTG mohou definovat prahové hodnoty, pro  varování  před výpadkem. Rozhodují, jak takové výstrahy dostávat: prostřednictvím e-mailu, SMS, urgentní oznámení, nebo jinak. Funkce upozornění poskytuje velkou výhodu pro ty, kdo jsou v pohotovosti - okamžitě uvidí, v čem spočívá problém, a zda byl problém potvrzen odpovědnou stranou.

account_settings_notifications.webp
dicom_c-echo.png

SENZORY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A NEMOCNICE
 

V rámci PRTG byl rozšířen vlastní senzor REST a datové protokoly DICOM a HL7, aby bylo centralizované monitorování sektoru zdravotnictví ještě snazší. Zde naleznete přehled všech senzorů PRTG eHealth.

Data pacienta jsou spravována a přenášena prostřednictvím HL7. PRTG používá HL7 k zajištění bezpečného přenosu dat a ke sledování zapojených zařízení. PRTG nemá přístup k osobním údajům. Sledovány jsou pouze datové typy, objemy, cesty a stav zařízení.

bottom of page