JEDNOTLIVÁ ŘEŠENÍ

01_ind.png
PRŮMYSL A VÝROBA

Digitalizace a konvergence IT/OT spojují světy informačních technologií se systémy operačních technologií. To vyžaduje jedno monitorovací řešení, které poskytne jeden řídicí panel pro vše, co je potřeba vědět z obou světů.

PRTG je snadno použitelné řešení s aktivním monitorováním.

02_hospital.png
ZDRAVOTNICTVÍ

Moderní nemocnice jsou vysoce digitalizovány. Jádrem této digitalizace je dostupnost údajů o pacientech. Klasické IT systémy a zdravotnické  IT musí hladce spolupracovat a potřebuje centralizované monitorování.

03_gov.png
STÁTNÍ SPRÁVA

Moderní eGovernment více než zjednodušuje některé postupy - skládá se z ambiciózních cílů mnoha zúčastněných stran a mnoha právních rámcových podmínek. Monitorování IT ve státní správě nabízí řadu možností a je velice užitečným doplňkem, tak zvaně třešničkou na dortu. 

04_finan_edited.png
05_edu.png
FINANČNÍ INSTITUCE

Finanční IT zahrnuje sítě, infrastrukturu, systémy a aplikace vyžadované finančními institucemi a poskytovateli služeb. V posledních několika desetiletích došlo k finanční digitalizaci finančního sektoru a jeho IT systémů. Tyto systémy musí být dostupné, stabilní a bezpečné. 

VZDĚLÁVÁNÍ

Kromě již klasického používání IT v administrativě nebo v e-mailové komunikaci, získávají na důležitosti rychlým tempem i další oblasti. Vzdělávací obsah je v dnešní době stále častěji nabízen prostřednictvím internetu. Součástí každodenního života se stala videa a další materiály, které jsou dnes používány k distribuci informací a využívají je nejen studenti.