top of page

Monitoring nákladů s pomocí PRTG Network Monitor

Aktualizováno: 14. 3.

Co je vlastně PRTG Network Monitor?

Jedná se o monitorovací nástroj určený k dohledu nad všemi síťovými zařízeními a nejen těmi. Původní myšlenka z roku 1997 pracovala s nástrojem, kterým lze dohlížet na některá konkrétní zařízení a mít díky tomu přehled o základních funkcionalitách systému či sítě. Od té doby se však systém vyvinul do dnešní podoby, kdy společnost Paessler AG sídlící v německém Norimberku čítá na 200 zaměstnanců.

 

Primární devizou systému je monitoring. Monitoring naprosto čehokoli, co se dá nějakým způsobem připojit do sítě či internetu, a to s pomocí implementovaných senzorů přímo v systému, kterých je opravdu mnoho. Základních senzorů je dnes přes 300, a mimo to si může každý správce systému vytvářet své vlastní senzory dle potřeby.


IT Technik monitoruje síť
monitoring sítě

Optimalizace nákladů z pohledu běžné firmy

Odbočíme ale od běžných monitorovacích funkcí a zaměříme se na něco, co byste možná od monitorovacího systému neočekávali. Na optimalizaci či redukci nákladů ve vaší společnosti. Nečekejte rady ve stylu „jak zadarmo ušetřit papír“ nebo „jak jednoduše propustit zaměstnance“. Od toho tu nejsme, právě naopak. Poradíme vám, jak s pomocí nástroje (který může být do určité míry i zdarma) optimalizovat náklady v různých oblastech.


Optimalizace nákladů
Optimalizace nákladů

Jak postupovat v podobných případech vám určitě rád poradí každý, kdo má nějakou zkušenost. Někdo lépe, někdo hůře. Je však potřeba si uvědomit, že nejde o proces, který vyřešíte za několik minut, ba i hodin. Ptáte se proč ne? Protože stejně jako jiné společnosti, se i ta vaše skládá z několika různých oddělení (obchod, výroba, sklad, administrativa, finance, marketing apod.). A aby jakákoli optimalizace byla úspěšná, chce to čas. Vaše kroky se dříve či později promítnou nejen do části ve které zrovna něco děláte, ale taky do těch, kterých se to na první pohled vůbec netýká.

 

Pro účely tohoto článku jsme si vymysleli fiktivní společnost firmicka s.r.o. Společnost zaměstnává celkem 20 zaměstnanců, kdy 6 pracuje v administrativní části společnosti, 8 ve výrobní, 3 ve skladu a zbylé tři osoby jsou ve vedení společnosti.


1. - náklady na IT technologie

Společnost vznikla v roce 2021 a aktuálně využívá IT technologie v hodnotě 700.000 Kč. Meziroční náklady na provoz některých systémů (firewall, informační systém, antimalware, CAD/CAM systémy apod.) činí cca 200.000 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že jsme aktuálně v době, kdy je cílem maximální automatizace procesů, lze jednoduše odhadnout, že tyto náklady nadále porostou, a současně ještě nějakou dobu nebudou mít opačnou stranu, kterou může být například propouštění některých zaměstnanců z řad dělnických pozic či jiné kroky.


Náklady na IT
Náklady na IT
 

Jak může pomoci PRTG?

V takovém případě dává logiku, že se bude vedení společnosti snažit udělat maximum pro dlouhodobou funkčnost nejen hardwaru, ale i jednotlivých systémů. Tím se dostáváme na první místo, kde může pomoci monitorovací systém. S pomocí sensorů nasazených na jednotlivá zařízení dokáže monitorovací systém hlídat spoustu veličin v daném počítači, serveru či jiném hardwaru. Na základě těchto statistik pak mohou vaši IT specialisté předvídat blížící se poruchu některých komponent na kterých jsou závislé zbylé komponenty v PC (špatně fungující ventilátor za 150 Kč může znamenat poruchu jiné komponenty v hodnotě několika tisíc apod.).

 
2. - náklady na energie

Jako každá firma, i naše firmička s.r.o. potřebuje ke svému provozu energie. Ideální spotřeba elektřiny, plynu, vody, nebo i jiných zdrojů zabezpečení snížení běžných provozních nákladů a základní formy se dá docílit i relativně jednoduchými způsoby. Například pořízením chytrých zásuvek, modulů do rozvaděčů, termostatů, atd. Taková zařízení potom nejen mohou být ovládána vzdáleně například z domova, ale také slouží jako monitoring spotřeby.

Chytrý jistič a chytrá zásuvka
Chytrý jistič a chytrá zásuvka
 

Jak může pomoci PRTG?

Nasazením monitorovacího systému na jednotlivá chytrá zařízení získáte nejen přehled o spotřebě jednotlivých zařízení, ale také se kdykoli můžete přesvědčit, jestli je ve vaší společnosti nějaké zařízení, které spotřebovává energii i v případě, že na místě nikdo není. Systém umožňuje také formy upozorňování pomocí emailů, sms, aplikace a dalšími způsoby. Díky tomu můžete zjistit, že nějaké zařízení má mnohem vyšší spotřebu než obvykle a předejít tak větším komplikacím.

 
3. - náklady na software

Přestože se jednotlivé systémy pomalu transformují do pravidelných plateb za pronájem namísto jednorázových nákladů na pořízení celkové náklady spíše rostou, než klesají. Důvodem toho je rostoucí množství jednotlivých systémů a aplikací. I to lze ale udržet v jisté rovině díky monitoringu.


Softwarové náklady
Softwarové náklady
 

Jak může pomoci PRTG? 

PRTG Network Monitor lze propojit i se softwarem, který vaši kolegové běžně využívají. Díky tomu lze například dohlížet reálné využití poštovních schránek, pohlídat si zbytečné nevyužívané licence antimalwarových a dalších kyberbezpečnostních řešení, pravidelnost přihlašování do některých systémů a mnoho dalších pohybů v síti. Ve spojení se systémy umožňujícími fakturaci na základě měsíčního využití můžete vaše náklady na software snížit i třeba o 30%.

 
4. - obecný monitoring sítě

Pohled na obrazovku systému PRTG Network Monitor
Pohled na obrazovku systému PRTG Network Monitor

Mimoto, že monitorovací systém PRTG umožňuje dohlížet výše uvedené oblasti, stále je jeho základním účelem jakýkoli monitoring IT systémů. Můžete dohlížet nejen hardware, servery, switche, počítače, chytrá zařízení, telefony a další zařízení, ale také různé další systémy – docházkové, vjezdové, tiskárny, plotery apod. A díky těmto přehledům můžete optimalizovat nákupy spotřebních materiálů, objednávat pravidelné údržby závor, kontrolu proveditelnosti záloh dat, přenosů dat mezi jednotlivými systémy a spoustu dalších aktivit a činností.

 

A co vlastně musí vaše společnost splňovat pro plnohodnotné nasazení prvotní licence PRTG Network Monitor 100, která je trvale zdarma? Prakticky nic. Stačí mít zařízení, která lze nějakým způsobem připojit do datové sítě – buď pomocí datového kabelu nebo prostřednictvím Wi-Fi.18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page