top of page

MONITORING SERVEROVEN VE STÁTNÍ SPRÁVĚ S PRTG

Státní instituce mají často spousty menších poboček, které plní administrativní funkci v menších oblastech. Může se jednat o úřady, oblastní kanceláře, místní zastoupení, konzuláty a další instituce. Každé takové zařízení je napojeno na nějakou centrální databázi či jiný společný systém a je nutné, aby propojení mezi jednotlivými součástmi bylo zajištěno vysokou dostupností.

monitorovací-služba

ZADÁNÍ

S vysokou dostupností se také pojí nutnost údržby veškeré informační infrastruktury, včetně kabelových rozvodů, serveroven a zařízení pevných i přenosných. Požadavek našeho zákazníka byl postaven na potřebě dohledu nad zmíněnými serverovnami a datovými rozvaděči.


POUŽITÁ TECHNOLOGIE

Pro monitoring jednotlivých veličin, jako je teplota, vlhkost nebo otevření dveří jednotlivých rozvaděčů jsme použili hardware od výrobce CONTEG a software od výrobce Paessler AG.

PRTG main board

conteg ramosPOPIS ŘEŠENÍ

Jednotlivá zařízení od společnosti CONTEG jsme instalovali do každého datového rozvaděče a připojili požadované senzory pro měření jednotlivých veličin. Každá jednotka sbírala data separátně do své vlastní paměti a následně byla data odeslána do databáze monitorovacího systému PRTG Network Monitor od společnosti Paessler AG. Monitorovací systém sbíral jednotlivá data a vyhodnocoval stav v jednotlivých lokalitách. V případě, že některé hodnoty nesplňují požadovaná maxima / minima, zasílá monitorovací systém výstražná hlášení několika způsoby – emailem, SMS a do mobilní aplikace. Současně je monitorovací systém nastaven aby spustil opatření s cílem dosažení požadovaného výsledku. Příkladem je spuštění ventilátorové jednotky či klimatizace v případě nárůstu teploty v místnosti. Získaná data z monitorovacího systému jsou k dispozici centrálnímu IT dohledu v přehledné grafické podobě a současně také pracovníkům jednotlivých lokalit.


VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Na základě nasazeného řešení jsme docílili částečné automatizace řízení serveroven tak, abychom zajistili co nejdelší výdrž jednotlivých hardwarových prvků a díky tomu snížili předpokládané náklady na pořízení nových technologií.


ZÁKAZNÍK

STÁTNÍ SPRÁVA, smluvní podmínky zakázky nám neumožňují zveřejnit název zákazníka.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page